Άλλα αντιπροσωπευτικά μας είδη:

Σωλήνα πιέσεως με 1 ή 2
χαλύβδινα πλέγματα
Σωλήνας αποφράξεων

Σιδηροσωλήνες Tubo

Σωλήνες Goldenspir
με 4 ή 6 πλέγματαΣωλήνες Diamondspir
με 6 σύρματα (μέχρι 8000 PSI)Σωλήνες πλυντηρίου Superjet
(ζεστό - κρύο)Θερμοπλαστικοί σωλήνες
(μονοί ή διπλοί)Σωλήνες ΤεφλόνΣωλήνες Φρέον.

Copyright ©2003 euroflexhellas.gr